Industrijska sirćetna kiselina

 • Ledena octena kiselina industrijske klase

  Ledena octena kiselina industrijske klase

  ● Sirćetna kiselina, koja se naziva i sirćetna kiselina, je organsko jedinjenje koje je glavna komponenta sirćeta.
  ● Izgled: bezbojna prozirna tečnost oštrog mirisa
  ● Hemijska formula: CH3COOH
  ●CAS broj: 64-19-7
  ● Industrijska sirćetna kiselina se široko koristi u industriji boja, katalizatorima, analitičkim reagensima, puferima, a takođe je i sirovina za sintetička vlakna vinilona.
  ● Proizvođač glacijalne octene kiseline, sirćetna kiselina ima razumnu cijenu i brza isporuka.