Etanol

 • Etil alkohol 75% 95% 96% 99,9% Industrijska kvaliteta

  Etil alkohol 75% 95% 96% 99,9% Industrijska kvaliteta

  ● Etanol je organsko jedinjenje poznato kao alkohol.
  ● Izgled: bezbojna providna tečnost sa aromatičnim mirisom
  ● Hemijska formula: C2H5OH
  ● CAS broj: 64-17-5
  ● Rastvorljivost: miješa se s vodom, miješa se s većinom organskih rastvarača kao što su eter, hloroform, glicerol, metanol
  ● Etanol se može koristiti za proizvodnju sirćetne kiseline, organskih sirovina, hrane i pića, aroma, boja, automobilskih goriva, itd. Etanol sa zapreminskim udelom od 70% do 75% se obično koristi kao dezinfekciono sredstvo u medicini.