Feed Grade

 • Cink sulfat monohidrat kvaliteta hrane

  Cink sulfat monohidrat kvaliteta hrane

  ● Cink sulfat monohidrat je neorganski
  ● Izgled: bijeli tekući prah
  ● Hemijska formula: ZnSO₄·H₂O
  ● Cink sulfat je lako rastvorljiv u vodi, vodeni rastvor je kisel, slabo rastvorljiv u etanolu i glicerolu
  ● Cink sulfat za stočnu hranu koristi se kao hranljivi materijal i dodatak stočnoj hrani kada životinjama nedostaje cinka

 • Cink sulfat heptahidrat kvaliteta hrane

  Cink sulfat heptahidrat kvaliteta hrane

  ● Cink sulfat heptahidrat je neorgansko jedinjenje
  ● Hemijska formula: ZnSO4 7H2O
  ● CAS broj: 7446-20-0
  ● Rastvorljivost: lako rastvorljiv u vodi, slabo rastvorljiv u alkoholu i glicerolu
  ● Funkcija: Cink sulfat za hranu za životinje je dodatak cinku u hrani za promociju rasta životinja.